Usługi

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga ciężkiej pracy i wielu odważnych decyzji. Jedną z nich, istotną dla codziennego prowadzenia firmy, jest wybór sprawdzonego biura rachunkowego. Księgowość należy powierzyć osobom prężnym, pomysłowym, ale i godnym zaufania - dzięki temu odpowiednio wykwalifikowane osoby zajmą się podatkami, a Państwo będą mogli w spokoju zająć się bieżącymi sprawami firmy. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego nasza kancelaria oferuje pełną obsługę w zakresie księgowości i podatków.

Nasza kancelaria świadczy usługi księgowe (książka przychodów, księgi rachunkowe, ryczałt), prowadzi rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT) oraz obsługę w zakresie kadr i płac. Chętnie wyjaśnimy też zawiłości przepisów prawnych i podatkowych, tak aby mimo minimalnej ilości czasu poświęcanego księgowości mogli Państwo w pełni kontrolować to co dzieje się w Państwa firmie.

Nowym przedsiębiorcom oferujemy przede wszystkim pomoc w założeniu firmy. Chętnie pomożemy w przygotowaniu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia działalności oraz doradzimy jak załatwić formalności w urzędach. Dodatkowo możemy zaoferować także pomoc w napisaniu biznesplanu, przygotowaniu wniosków kredytowych czy przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań i analiz. Aby zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę księgową, współpracujemy także z radcą prawnym oraz notariuszem.

Oferowane usługi

01

Książka przychodów

- Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
- Rozliczenia podatku PIT
- Prowadzenie rejestrów VAT
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych
- Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
- Prowadzenie ewidencji wyposażenia
- Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
- Rozliczanie okresowych spisów z natury

02

Księgi handlowe

- Prowadzenie ksiąg handlowych
- Rozliczanie podatku CIT
- Prowadzenie rejestrów VAT
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego
- Sporządzanie analiz finansowych
- Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont
- Tworzenie polityki rachunkowości

03

Kadry i płace

- Prowadzenie akt osobowych
- Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
- Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
- Przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych
- Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek
- Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
- Przechowywanie dokumentacji płacowej
- Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta
- Przekazywanie do ZUS dokumentów dotyczących zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
- Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON

04

Rozliczenia ryczałtowe

- Prowadzenie ewidencji przychodów
- Sporządzanie deklaracji PIT-28
- Prowadzenie rejestrów VAT
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

05

Podatki

Poza prowadzeniem księgowości nasza Kancelaria specjalizuje się w dokonywaniu rozliczeń podatkowych. Zawsze staramy się aby w ramach obowiązujących przepisów zminimalizować Państwa płatności budżetowe. Nasi pracownicy dokonując analizy rodzaju Państwa działalności zaproponują konkretne rozwiązania np.:
- wybór formy opodatkowania,
- sposób płatności zaliczek na podatek dochodowy,
- przysługujące ulgi inwestycyjne,
- inne możliwe działania tzw. optymalizacja podatkowa.

06

Inne usługi

Przygotowywanie dokumentów związanych z zarejestrowaniem nowej firmy:
- zgłoszenie wpisu do działalności gospodarczej (CEIDG), wniosku o nadanie numeru REGON, wniosku o nadanie numeru NIP
- zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R)
- przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej
- sporządzanie sprawozdań do GUS
- sporządzanie analiz ekonomicznych
- przygotowywanie wniosków kredytowych
- wyprowadzanie zaległości