Oferowane
Usługi

Książka przychodów

Księgi handlowe

Kadry i płace

Rozliczenia ryczałtowe

Podatki

Zobacz więcej

Prowadzimy obecnie księgowość firm o różnych profilach działalności.

Znacząca grupę wśród naszych klientów stanowią podmioty prowadzące księgi rachunkowe (tak zwana „pełna księgowość”): spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne. Świadcząc usługi księgowe doradzamy również klientom rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. W ramach świadczonych usług przygotowujemy również roczne sprawozdanie finansowe. Na życzenie klientów sporządzamy wg ustalonych wzorów okresowe raporty finansowe dla właścicieli również w języku angielskim.

Zobacz nasze referencje